chambersfield

Business Development Advices

H Διεθνής δικηγορική εταιρεία Chambersfield Economides Kranos με φυσική παρουσία σε περισσότερες από 8 χώρες, παρέχει νομικές συμβουλευτικές υπηρεσίες που καλύπτουν όλο το φάσμα που εμπίπτει υπό του αστικού, πολιτικού, ναυτιλιακού, τραπεζικού, εταιρικού, εργατικού, ενεργειακού, ευρωπαϊκού, μεταναστευτικού, οικογενειακού και ποινικού δικαίου.

Article Published: www.capital.com

Παράλληλα, διαθέτοντας εκτενής εμπειρία στον τομέα του Εταιρικού δικαίου προσφέρει μια ολοκληρωμένη γκάμα εταιρικών υπηρεσιών καθώς και υπηρεσιών θεματοφυλακίου που περιλαμβάνουν τη σύσταση εταιρειών, τη διαχείρισή τους καθώς και υπηρεσίες εμπιστεύματος σε περισσότερες από 21 χώρες στοχεύοντας ειδικότερα στον τομέα της επιχειρηματικής ανάπτυξης και δραστηριότητας, τόσο σε τοπικό όσο και παγκόσμιο επίπεδο.

“Ένα από τα σημαντικότερα στοιχεία διαφοροποίησης της δικηγορικής εταιρείας μας είναι ο πελατοκεντρικός καινοτόμος επιχειρηματικός αλλά παράλληλα σφαιρικός τρόπος σκέψης και προσέγγισης των διαφόρων θεμάτων του εκάστοτε πελάτη.

Η θεμελιώδης βασική αξία της εταιρείας είναι η δημιουργία και διατήρηση μακροχρόνιων σχέσεων με τους πελάτες και όχι βραχυπρόθεσμων συναλλαγών. Με την πρακτική αυτή, οι πελάτες γίνονται πλέον “συνεργάτες” σε αυτή την αμοιβαία σχέση και δεν αντιμετωπίζονται ως πελάτες με το παραδοσιακό και τυπικό τρόπο”.

Μιχάλης Οικονομίδης, Δικηγόρος, Νομικός Σύμβουλος και CEO της Chambersfield Economides Kranos.

Το σύγχρονο, πολυεπίπεδο περιβάλλον δραστηριοποίησης των επιχειρήσεων, με κύριο γνώμονα το φαινόμενο της παγκοσμιοποίησης δεν παρέχει πλέον όρια ή περιορισμούς προστασίας από τον ανελέητο ανταγωνισμό, ο οποίος λόγω της αλματώδης τεχνολογικής ανάπτυξης είναι ακμαίως και πηγάζει από διάφορα κανάλια επικοινωνίας.

Ως εκ τούτου, οι επιχειρηματίες βρίσκονται σε συνεχή αναζήτηση εύρεσης διαφόρων στρατηγικών που θα επιτύχουν την ευνοϊκή πορεία και συνεπώς διαφοροποίηση της εταιρείας τους με κύριο στόχο την μείωση του ολικού κόστους και αύξησης των κερδών. Επί του παρόντος, οι επιχειρηματίες στοχεύουν σε στρατηγικές μεγιστοποίηση της παραγωγικότητας, ενίσχυσης της κερδοφορίας και ελαχιστοποίησης των λειτουργικών τους εξόδων.

Ένα από τα βασικά σενάρια που εξετάζονται, λόγω της άμεσης μεταβλητής δυνατότητάς του είναι η μείωση των λειτουργικών εξόδων μέσω στρατηγικών όπως είναι:

• Η καλύτερη διαχείριση των εταιρικών δανείων μέσω αναδιαρθρώσεων
• Οι συστάσεις εταιρειών και / ή αλλαγή έδρας σε ευνοϊκό φορολογικό περιβάλλον
• Οι μετατροπές διοικητικών συμβουλίων
• Μετατροπές και αναδιοργανώσεις εταιρειών και ομίλων
• Στρατηγική και εφαρμογή για είσπραξη οφειλόμενων ποσών
• Εμπορικές συμφωνίες
• Οι συγχωνεύσεις, κοινοπραξίες και εξαγορές
• Η δημιουργία συμβάσεων δικαιόχρησης (franchise)
• Η δημιουργία εμπιστευμάτων για προστασία των περιουσιακών στοιχείων των ιδιοκτητών καθώς και για την προστασία των μελλοντικών στρατηγικών της εταιρείας έναντι του ανταγωνισμού
• Η εκούσια εκκαθάριση επιχειρήσεων οι οποίες είναι επιζήμιες και αυξάνουν το κόστος λειτουργίας
• Νέες επενδύσεις διεύρυνσης χαρτοφυλακίου

Είναι σημαντικό να επισημάνουμε ότι η κύρια προϋπόθεση της υλοποιήσεις και επιτυχίας των προαναφερθέντων στρατηγικών, βασίζεται εξολοκλήρου στην επιλογή του κατάλληλου νομικού συμβούλου, όπου μαζί με τον επιχειρηματία μπορούν να δημιουργήσουν τις κατάλληλες προϋποθέσεις για επίτευξη της μείωσης του λειτουργικού κόστους.

Η Chambersfield Economides Kranos με σφαιρικές γνώσεις και αναλυτικές γνωματεύσεις στον οικονομικό, χρηματοοικονομικό, επενδυτικό, κτηματομεσιτικό και τεχνολογικό τομέα είναι ο καταρτισμένος συνεργάτης που θα σας βοηθήσει στην εύρεση των κατάλληλων στρατηγικών και επιχειρηματικών μοντέλων που μπορείτε να υιοθετήσετε για την αύξηση της κερδοφορία σας.

Επίσης, είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι αρκετά συχνά η εταιρεία μας έχει καλεστεί από διεθνείς εταιρείες του εξωτερικού, για την ανάθεση αξιολογήσεων των διαδικασιών λειτουργίας τους που εμπίπτουν τόσο στο νομικό όσο και επιχειρηματικό πλαίσιο. Στις εν λόγω διεθνείς εταιρείες προβήκαμε σε διερεύνηση του τρόπου λειτουργίας τους, στην αξιολόγηση των εσωτερικών και εξωτερικών πολιτικών που ακολουθούνταν για την εκτίμηση των νέων προϊόντων και υπηρεσιών καθώς και τη διερεύνηση της απόδοσης των νέων επενδυτικών προτάσεων. Όλα αυτά φυσικά πάντοτε με γνώμονα των νομικών αναγκών των εν λόγω εταιρειών.

Εν κατακλείδι, ως δικηγορική εταιρεία θεωρούμε ότι ο κάθε επιχειρηματίας / εταιρεία πριν προβεί στην υλοποίηση οποιασδήποτε στρατηγικής θα πρέπει να έχει ξεκάθαρη και ακριβή εικόνα σύμφωνα με το νομοθετικό και επιχειρηματικό πλαίσιο που διέπει τη χώρα / έδρα εργασιών του, θέτοντας τις αναγκαίες δικλείδες προστασίας που προσφέρονται νομοθετικά, για την αποφυγή οποιονδήποτε αρνητικών επιπτώσεων που μπορεί να προκύψουν από το μη σωστό χειρισμό.